Rocznica urodzin największego wieszcza polskiego

You are currently viewing Rocznica urodzin największego wieszcza polskiego

224 lata temu, w Wigilię Bożego Narodzenia 1798 roku, w Zaosiu (ob. obwód brzeski Białorusi) urodził się Adam Mickiewicz – polski wieszcz narodowy oraz działacz polityczny i religijny.

Pochodził z rodziny nowogródzkiego adwokata sądowego herbu Poraj, w 1815 roku przeniósł się do Wilna na studia humanistyczne. Podczas tego okresu wraz z Tomaszem Zanem założył organizacje narodowo-patriotyczne wśród wileńskiej młodzieży, czyli Towarzystwo Filomatyczne i Zgromadzenie Filaretów. W 1823 struktury te zostały wykryte przez władze carskie i Mickiewicz został aresztowany oraz zesłany.

Pracował jako nauczyciel polskiego w rosyjskiej stolicy, w Moskwie, w Odessie oraz na Krymie. Na zesłaniu poznał ważnych rosyjskich poetów, chociażby Puszkina czy Żukowskiego, oraz związał się z kręgami dekabrystów. W 1829 roku wyemigrował na zachód, do Niemiec, Włoch i w końcu do Francji.

W Paryżu zapoznał się z ideą polskiego mesjanizmu Towiańskiego, tworzył legion polski we Włoszech podczas Wiosny Ludów w 1848 roku. W powstaniu II Cesarstwa Francuskiego i cesarzu Napoleonie III Mickiewicz widział potencjalne ponowne umiędzynarodowienie sprawy polskiej.

W 1855 roku wybył do Konstantynopola by nadzorować powstający legion polski i żydowski do walki z Rosją w wojnie krymskiej. Ta też zmarł prawdopodobnie w wyniku epidemii cholery. Pochowany początkowo we Francji, jego szczątki sprowadzono na Wawel w 1890 roku.

Zobacz również: