Rządowe porządki w Gimnazjum im. L. Komołowskiego

You are currently viewing Rządowe porządki w Gimnazjum im. L. Komołowskiego

Uczniowie zostali zmuszeni przez litewskie ministerstwo oświaty do zerwania umów z polskim gimnazjum w Połukniu.

Decyzja taka zapadła w dniu 26 października pod naciskami ze strony Samorządu Rejonu Trockiego, któremu podlega szkoła. Zaledwie dwa miesiące po rozpoczęciu się roku szkolnego, uczniowie ze starszych klas gimnazjalnych zostali zmuszeni do poszukiwania innych szkół.

Według nowych zasad tworzenia szkół na Litwie, przyjętych w zeszłym roku, całkowita minimalna liczba uczniów w klasach XI-XII powinna być nie mniejsza niż 12. W wypadku niespełnienia tego warunku, szkoła ma zostać zdegradowana, a jej uczniowie zapisani do innych placówek.

Połuknieńskie Gimnazjum im. Longina Komołowskiego w tej chwili jeszcze zachowuje swój status. Ratunkiem w tej sytuacji może okazać się wspólny tok nauczania z sąsiednim litewskojęzycznym Gimnazjum Medeinos, któremu także grozi degradacja ze względu na zbyt małą ilość uczniów.

Koncepcję tą akceptuje cała społeczność litewskiej szkoły, oprócz jej dyrektora. Jak spekuluje dyrektorka Gimnazjum im. Komołowskiego, „ (…) nie potrafił wytłumaczyć, dlaczego nie chce wspólnie realizować planu nauczania średniego. Myślę, że realizował polecenia płynące z góry.”

Posłanka Beata Pietkiewicz, wchodząca w skład sejmowego komitetu oświaty, określa sytuację jako skandaliczną: „(…) Samorząd Rejonu Trockiego w porozumieniu z rządzącymi stara się, by szkoła, która mogłaby istnieć, została faktycznie zlikwidowana.”

Zobacz również:

Świąteczna pomoc dla Rodaków na wschodzie 2022