Solecznicki samorząd stara się przyciągnąć lekarzy

You are currently viewing Solecznicki samorząd stara się przyciągnąć lekarzy

Do pracy w służbie zdrowia na obszarze samorządu solecznickiego zachęcać mają lekarzy oraz specjalistów środki podjęte w uchwałach Rady Samorządu Solecznickiego.

Opisują one procedury pozyskiwania pracowników medycznych (lekarzy i rezydentów) przez placówki publiczne opieki zdrowotnej działające w rejonie solecznickim. W tym celu przewidziano działania promocyjne.

Podstawowym z nich jest wypłacanie rocznego świadczenia na poziomie 12 tys. euro, pod warunkiem, że lekarz zgodzi się zobowiązać do pracy w rejonie solecznickim na nie mniej niż trzy lata. Ponadto przewidziano opłacanie studiów rezydencyjnych, gdy lekarz rezydent zobowiązuje się do pracy na co najmniej 1 etap w zakładzie opieki zdrowotnej w rejonie solecznicki przez co najmniej 6 lat po ich zakończeniu.

Trzecim środkiem zachęcającym są mieszkania służbowe do tymczasowego zakwaterowania, gdy lekarz lub rezydent nie będzie posiadał własnego lokalu mieszkalnego w rejonie solecznickim. Kolejna ważna decyzja to przyznawanie przez samorząd stypendiów studentom.

Postarano się także zachęcić przyszłych lekarzy z rejonu solecznickiego do pozostania na miejscu. Studenci medycyny na uczelniach (na studiach obydwu stopni i doktoranckich) oraz szkołach wyższych, będący mieszkańcami rejonu, mogą otrzymać 250 euro miesięcznego stypendium. Wnioski o jego otrzymanie rozpatrzy powołana do tego komisja, która odda je do zatwierdzenia solecznickiej radzie samorządu.

Zobacz również: