Sowiecki ład administracyjny na Białostocczyźnie

You are currently viewing Sowiecki ład administracyjny na Białostocczyźnie

Dekret Prezydium Rady Najwyższej ZSRR o utworzeniu obwodu białostockiego z byłych terenów II RP został wydany 4 grudnia 1939 roku – 83 lata temu.

Po fasadowych wyborach do tzw. Zgromadzeń Ludowych Zachodniej Ukrainy i Zachodniej Białorusi ziemie wschodnie Rzeczypospolitej zajęte przez Armię Czerwoną zostały włączone do Sowieckiej Ukrainy i Białorusi na początku listopada 1939 roku. Zostały one wstępnie podzielone na nowe obwody z zachowaniem podziału powiatowego. Stolicą obwodu był, jak sama nazwa wskazuje, Białystok.

Dopiero w styczniu 1940 roku wprowadzono na tych obszarach „rejonizację” – w obwodzie białostockim 9 powiatów oraz dwa miasta na prawach powiatu (sam Białystok oraz Grodno) przekształcono na 24 rejony, z czego jeden z nich został latem tego roku włączony w skład nowej Sowieckiej Litwy.

Po nadejściu okupacji niemieckiej latem 1941 roku, obwód białostocki wraz z częścią innych obszarów tzw. Zachodniej Białorusi wszedł w skład Bezirk Bialystok, administracyjnie podlegający pod Prusy Wschodnie i zreorganizowany terenowo na ich wzór.

Administracja Białoruskiej SRS powróciła na Białostocczyznę we wrześniu 1944 roku po przejściu frontu. Część terenu obwodu białostockiego przekazano nowoutworzonemu obwodowi grodzieńskiemu, a w wyniku polsko-sowieckiej umowy granicznej 17 jego rejonów włączono do Polski. Reszta przeszła także do obwodu grodzieńskiego i obwód białostocki zlikwidowano.

Zobacz również: