Stepan Kowaliw, przykład Rusińskiego inteligenta

You are currently viewing Stepan Kowaliw, przykład Rusińskiego inteligenta

174 lata temu, 25 grudnia 1848 roku, w Bronicy (ob. obwód lwowski Ukrainy) urodził się Stepan Kowaliw, nauczyciel, pisarz i publicysta.

Pochodził z rodziny galicyjskich Rusinów, pedagogiem został po ukończeniu lwowskiego seminarium nauczycielskiego w 1875 roku. Cztery lata później zaczął pracę w szkole w Borysławiu, której wkrótce został dyrektorem i wydawał podręczniki szkolne własnego autorstwa. Kontestował dotychczasowe polskie spojrzenie na ruskość, przyjaźnił się z Iwanem Franką i wraz z nim wprowadził do literatury ukraińskiej tematykę robotniczą.

W swoich pracach bronili oni interesów ukraińskich mieszkańców oraz pracowników zagłębia naftowego w Borysławiu i Drohobyczu. Kowaliw poświęcił temu zagadnieniu cykl opowiadań pt. „Obrazki galicyjskiej Kalifornii”. Pełne są one naturalizmu i brutalnego realizmu, podejmują temat odsuwania Ukraińców od przemysłu na rzecz polskiej siły roboczej oraz monopolizację naftownictwa przez Żydów i Polaków.

Kowaliw piętnuje również latynizację Ukraińców w Galicji i działalność miejscowych jezuitów, propagujących negatywny obraz Kościoła unickiego, uchodzącego wśród galicyjskich Ukraińców za de facto narodowy.

Zmarł wiosną 1920 roku w Borysławiu i spoczął na miejscowym cmentarzu. Jedna z ulic miasta nosi jego imię.

Zobacz również: