Stracenie polskiego zabójcy amerykańskiego prezydenta

You are currently viewing Stracenie polskiego zabójcy amerykańskiego prezydenta

Leon Czolgosz zginął na krześle elektrycznym 29 października 1901 roku – 121 lat temu

Urodził się w Alpenie (stan Michigan) w 1873 roku w polskiej rodzinie imigranckiej. Wraz z dwójką braci porzucił rodzinną farmę i znalazł zatrudnienie w fabryce stali. Cała trójka została jednak zwolniona z powodu udziału w strajku robotników.

Po powrocie do Cleveland, Czolgosz związał się ze środowiskami grup anarchistycznych, pojawiał się na wykładach Emmy Goldman – jednego z czołowych architektów zachodniej myśli anarchistycznej początku XX wieku. Silnie zainspirowało go zabójstwo włoskiego króla Humberta I przez Gaetano Bresciego, także anarchistę, w lipcu 1900 roku.

6 września 1901 roku w Buffalo, podczas wystawy Pan American Exposition, Czolgosz strzelił dwukrotnie do prezydenta USA, Williama McKinley’a; zmarł on osiem dni później. Po krótkim procesie Czolgosz został skazany na śmierć poprzez egzekucję na krześle elektrycznym. Tuż przed wykonaniem wyroku powiedział, że zabił prezydenta, gdyż był on „wrogiem prawych ludzi – prawych robotników.” Nie żałował swojego czynu.

Władze odmówiły rodzinie wydania ciała Czolgosza. Jego mózg został poddany skrupulatnym badaniom przez wiodącego amerykańskiego neurologa, Edwarda A. Spitzkę. Pozostałość ciała rozpuszczono w kwasie siarkowym, a ubrania i wszelkie listy zostały spalone.

Zobacz również: