Światowy Dzień Sybiraka w Jugowie

You are currently viewing Światowy Dzień Sybiraka w Jugowie
????????????????????????????????????

Dnia 17 września bieżącego roku obchodziliśmy 80 rocznicę napaści Rosji sowieckiej na naszą ojczyznę. Tego też dnia na całym świecie organizowane są uroczystości Światowego Dnia Sybiraka. W dniu 22 września 2019r. wolontariusze z Jugowa Fundacji Studio Wschód, Parafia Jugów oraz Zespół Szkół Nr 1 w Jugowie zorganizowali uroczystości Jubileuszu 30-lecia Związku Sybiraków Koło Nowa Ruda oraz Jubileuszu 100-lecia Niepodległości. Honorowy Patronat nad uroczystościami Światowego Dnia Sybiraka w Jugowie objęła   Adrianna Mierzejewska Wójt Gminy Nowa Ruda.

Na uroczystości przybyli członkowie Związku Sybiraków Koło Nowa Ruda na czele z Ireną Dąbek  Prezesem noworudzkiego koła oraz Tadeuszem Długoszem pierwszym Przewodniczącym tegoż koła. Na spotkanie z Sybirakami przybyli: Adrianna Mierzejewska Wójt Gminy Nowa Ruda, Ryszard Czerewaty Zastępca   Wójta Gminy Nowa Ruda, Gabriel Grobelny Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów w Jugowie, Krystyna Śliwińska Dyrektor Biura Poselskiego Michała Dworczyka Posła na Sejm RP, Bożena Sołek- Muzyka Przewodnicząca Rady Gminy Nowa Ruda, Marcin Antosik i Kazimierz Łaba Radni Rady Gminy Nowa Ruda, Sławomir Karwowski Radny Rady Powiatu Kłodzkiego, Bogdan Tarapacki Przewodniczący Senior Rady Gminy Nowa Ruda,  Gabriela Buczek Dyrektor Centrum Kultury Gminy Nowa Ruda, Artur Chorzępa Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie, Jolanta Łasak Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 w Ludwikowicach, Magdalena Kazimierczak Zastępca Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie, Bogusława Tarassow Sołtys wsi Jugów, Anna Ścięgaj Przewodnicząca KGW Gminy Nowa Ruda, Halina Borger Przewodnicząca Klubu  Seniorów „Wrzos” w Jugowie, Robert Grzesik przedstawiciel Górniczej Braci, Arkadiusz Balcerzak redaktor Tygodnika „Noworudzianin”  oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Nowa Ruda.

Mszę św., odprawianą przez ks. Krzysztofa Kaczmarka, w intencji zbawienia zmarłych oraz zdrowia żyjących Zesłańców uświetniły poczty sztandarowe:  Związku Sybiraków Koło Nowa Ruda, Górników oraz OSP Miasta i Gminy Nowa Ruda. Modlitwę Wiernych- Modlitwę Sybiraków odczytali Adrianna Mierzejewska Wójt Gminy Nowa Ruda, Natalia  Muzyka wolontariuszka Fundacji Studio Wschód oraz Artur Chorzępa Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Jugowie. Intencje w imieniu Sybiraków wygłosił Marcin Antosik  Radny Rady Gminy Nowa Ruda oraz wolontariusz Fundacji Studio Wschód. Natalia Muzyka, na ręce Ireny Dąbek Prezesa Związku Sybiraków Koła Nowa Ruda oraz Tadeusza Długosza pierwszego Przewodniczącego tegoż koła, przekazała ziemię przywiezioną z polskiego cmentarza w Oziorne, w Kazachstanie, gdzie spoczywają szczątki doczesne Zesłańców.

W sierpniu bieżącego roku wolontariusze Fundacji Studio Wschód, w ramach akcji „Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia”, wykonywali na tej nekropolii  prace renowacyjno- porządkowe. Gabriel Grobelny Zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Jugów w Jugowie, na ręce ks. Krzysztofa, przekazał dąb, który w drugiej części uroczystości, został posadzony na przykościelnym terenie. Oprawę muzyczną Mszy św. zagwarantowali: organistka Katarzyna Szymańska, Głuszycka Orkiestra Dęta pod batutą kapelmistrza Eugeniusza Lecia  oraz Zespół Wokalny.  Kolejnym punktem jugowskich uroczystości było posadzenie Dębu im. Ignacego Jana Paderewskiego na terenie byłego cmentarza przy Kościele pw. Św. Katarzyny w Jugowie. W imieniu Aleksandra Szweda Senatora RP, życzenia dla Sybiraków odczytała Adrianna Mierzejewska Wójt Gminy Nowa Ruda. Flagi państwowe od Mateusza Morawieckiego Prezesa Rady Ministrów na ręce Ireny Dąbek Prezesa Związku Sybiraków Koła Nowa Ruda oraz Artura Chorzępy Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1
w Jugowie, przekazała Krystyna Śliwińska Dyrektor Biura Poselskiego Michała Dworczyka Posła na Sejm RP. Uroczystość wkopania dębu uświetnili występami KGW Jugów wykonując utwór „Kwiaty polskie” oraz Głuszycka Orkiestra Dęta, która odegrała Hymn Państwowy. Na zakończenie obchodów Światowego Dnia Sybiraka zaproszeni goście spotkali się z Sybirakami w Kawiarni Tina w Jugowie, gdzie po odśpiewaniu Hymnu Sybiraków oraz złożeniu życzeń nastąpiło  zakończenie  uroczystości.

Za wsparcie organizacji Światowego Dnia Sybiraka w Jugowie organizatorzy dziękują: Nadleśnictwu Jugów w Jugowie, Gospodarczemu Bankowi Spółdzielczemu Radków z/s w Nowej Rudzie, Katarzynie Antosik, Bogdanowi Muzyce, Magdalenie Kazimierczak, Annie Kozioł, Barbarze Nowaczyk oraz Ewelinie  i Danielowi Markiewiczom.

????????????????????????????????????

Autor zdjęć: Grzegorz Mikołajek