Sytuacja ukraińskich uchodźców na Litwie

You are currently viewing Sytuacja ukraińskich uchodźców na Litwie

Państwo litewskie przyjęło na swoim terenie ponad 66 tys. ludzi z Ukrainy, licząc od początku otwartej rosyjskiej inwazji 24 lutego.

Spośród nich 24 tys. (a więc ponad 1/3) to nieletni, z czego ponad tysiąc z nich na Litwę przybyło bez jakiegokolwiek prawnego opiekuna. Ponad 18 tys. Ukraińców podjęło na Litwie pracę zarobkową, co stanowi ponad połowę uchodźców w wieku produkcyjnym. Większości z nich w znalezieniu pracy pomogło pośrednictwo Służby Zatrudnienia, pozostałym udało się znaleźć pracę na własną rękę.

Jak informował przed kilkoma tygodniami Komisja Europejska, dane te są jednymi z najlepszych wskaźników w całej Unii Europejskiej – w Bułgarii i Luksemburgu na przykład, pracę znalazł jedynie jeden na 20 ukraińskich uchodźców w wieku produkcyjnym.

Wielce pomocną dłoń swoim rodakom uciekającym przed rosyjską napaścią podała Litewska Wspólnota Ukraińców, będąca jedną z organizacji społecznych reprezentujących na Litwie ukraińską mniejszość. W pomoc uchodźcom włączyła się od samego początku.

Jak podał Wiktor Czerniszuk, prezes Wspólnoty, nie zajmują się oni raczej poszukiwaniem zatrudnienia dla Ukraińców przybyłych na Litwę w dobie wojny, lecz mimo to podają dalej informacje otrzymane od instytucji państwowych lub litewskiego świata biznesu.

Zobacz również: