Uroczystości częstochowskie w Moskwie

You are currently viewing Uroczystości częstochowskie w Moskwie

26 sierpnia odbyły się uroczystości obchodów Święta Matki Boskiej Częstochowskiej, zorganizowane przez Związek Organizacji Polskich „Jedność” w Rosji.

Uczestnikami uroczystości byli nie tylko Polacy, mieszkający w stolicy rosyjskiej, lecz również Rodacy, którzy przyjechali z innych regionów, w tym prezesi dziesięciu organizacji polonijnych. Msza Święta, która odbyła się w Katedrze Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, była prowadzona przez wikarego parafialnego o. Iwana Kolesnikowa oraz ks. Dariusza Gojkę.

Po Mszy odbyło się uroczyste spotkanie polonijne. Członkowie zrzeszenia Związek Organizacji Polskich „Jedność” rozmawiali o swoich planach. Jeden z najgłówniejszych celów to stworzenie encyklopedii „Polacy w Rosji”. Dyrektor Muzeum Rzymsko-Katolickiego Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie — dr Witalis Zadworny jako prezes Polonijnej Rady Naukowej przy ZOP „Jedność” określił koncepcję encyklopedii.

Podczas zebrania polonijnego odbyła się uroczystość przekazania eksponatów, zebranych przez członków ZOP „Jedność”, do Muzeum Rzymsko-Katolickiego Archidiecezji Matki Bożej w Moskwie: kopia pieczęci parafii pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Różańcowej i Świętej Barbary w Jekaterynodarze (Krasnodarze) oraz książka „Jadwiga: Święta Królowa na Polskim Tronie” autorstwa biskupa Władysława Bandurskiego (Kraków, 1910) z kolekcji prywatnej śp. Romualda Skokowskiego — znanego działacza polonijnego z Krasnodaru.

W uroczystościach uczestniczyli Zastępca Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej w Federacji Rosyjskiej — pan Radca-Minister Jacek Śladewski oraz prezes ZOP „Jedność” dr Aleksander Sielicki.

źródło: Polonijna Agencja Informacyjna

Zobacz również: