Walki o Chyrów

You are currently viewing Walki o Chyrów

5 grudnia 1918 roku, 104 lata temu, podczas wojny polsko-ukraińskiej rozpoczęły się bitwa o miasteczko Chyrów (ob. obwód lwowski Ukrainy).

Było to niezwykle istotne strategicznie miejsce, gdyż dla Ukraińców Chyrów po utracie Przemyśla stał się główną stacją ich kolei na linii Kolei Węgiersko-Galicyjskiej oraz dawał im kontrolę nad odcinkiem Przemyśl-Zagórz. Dla Polaków zajęcie Chyrowa wykluczyłoby uderzenie na Przemyśl oraz pozwoliłoby połączyć Lwów z resztą Galicyjskiej Kolei Transwersalnej, co dawałoby bezpośrednie połączenie do Lwowa.

Pierwszy wypad na miasteczko miał miejsce jeszcze 25 listopada, lecz grupa porucznika Dudzińskiego nie starła się z Armią Halicką, gdyż jej jednostki wycofały się z Chyrowa. Kolejny atak, połączony z natarciem na Sambor, rozkazał generał Zygmunt Zieliński, dowodzący od grudnia przemyskim okręgiem wojskowym.

Ukraińcom, mimo dwukrotnie słabszych sił, udało się jednak 5 grudnia wyprzedającym atakiem zdobyć Chyrów. Skierowali się następnie w stronę Przemyśla, lecz zostali zatrzymani i pięć dni później nadszedł polski kontratak. Armia Halicka wycofała się do wsi Niżankowice, skąd też starała się wstrzymywać natarcie Wojska Polskiego.

Ostatecznie Niżankowice wraz z Fredropolem i Kormanicami zostały zdobyte przez Polaków, co groziło Ukraińcom odcięciem, więc wycofali się. Chyrów znalazł się po stronie polskiej 16 grudnia. Linia frontu w Galicji ustabilizowała się w tym miejscu do stycznia 1919 roku.

Zobacz również: