Węsławski – jedna ze znamienitych ofiar zbrodni ponarskiej

You are currently viewing Węsławski – jedna ze znamienitych ofiar zbrodni ponarskiej

Stanisław Węsławski, adwokat, kompozytor, podziemny prezydent Wilna oraz prezes PCK, został rozstrzelany w Ponarach równo 80 lat temu – 2 grudnia 1942 roku.

Urodzony w roku 1896 w Wilnie, w Moskwie ukończył studia prawnicze oraz muzyczne. Prowadził w Wilnie własną kancelarię adwokacką, równolegle komponując utwory na fortepian pod kierownictwem Tadeusza Szeligowskiego, prowadzącego w wileńskim konserwatorium klasę fortepianu.

Poświęcał się również na rzecz działalności społecznej, dzięki szerokim zainteresowaniom oraz nienagannej kulturze osobistej stał się animatorem życia kulturalnego w mieście nad Wilią. W konspiracji wileńskiej uczestniczył od samego jej początku w 1939 roku. Odmówił objęcia stanowiska Delegata Okręgowego na Wilno w ramach Polskiego Państwa Podziemnego, przyjął za to funkcję prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża, stał na czele wydziału opieki społecznej AK pod pseudonimem „Cichy”.

W swoim mieszkaniu niejednokrotnie spotykał się podpułkownikiem Aleksandrem Krzyżanowskim „Wilkiem”, komendantem wileńskiego ZWZ (później Armii Krajowej). Węsławski został także mianowany przez Delegaturę Rządu na kraj pierwszym prezydentem miasta Wilna w konspiracji.

Aresztowany w lipcu 1942 roku przez Niemców. W trakcie trwającego pięć miesięcy śledztwa przetrzymywany był w słynnym więzieniu na Łukiszkach, po czym rozstrzelano go w miejscu masowych mordów w Ponarach. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej oraz Srebrnym Krzyżem Zasług z Mieczami.

Zobacz również: