Wschód: Sny o ojczyźnie – W toczkach marzą o Polsce

You are currently viewing Wschód: Sny o ojczyźnie – W toczkach marzą o Polsce

Polacy zesłani na stepy Kazachstanu przez sowietów byli pozostawiani w tzw. „Toczkach”, wyznaczonych miejsc w pustym stepie, gdzie mieli pozostać. Pozostawieni sami sobie Polacy na katordze tworzyli by przetrwać namioty, potem ziemianki, by następnie stworzyć nowe osady. Mimo upływu lat od 1936 niezmiennie marzą o powrocie do Polski. Reportaż traktuje o ich losach i marzeniach.

 

Zobacz również: