Zacieranie śladów polskiej historii na Białorusi

You are currently viewing Zacieranie śladów polskiej historii na Białorusi

Z płyty nagrobnej Jerzego Bokłażca usunięto fakt przynależności do sił zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego.

Grób dowódcy kompanii w IV batalionie 77. Pułku Piechoty AK podporucznika Jerzego Bokłażca został szlifierką pozbawiony fragmentu inskrypcji. Zatuszowano część mówiącą o walce Bokłażca w szeregach Armii Krajowej i powieszeniu przez sowiecką bezpiekę pod koniec wojny.

Nagrobek na Cmentarzu Lotników w Lidzie jest symbolicznym pochowkiem podporucznika. Pełna inskrypcja na nim brzmiała: „Jerzy Bakłażec – Nauczyciel z Lidy – ps. „Pazurkiewicz por. – zgrupowanie nadniemeńskie AK – powieszony w Lidzie przez NKWD – 2 luty 1945 – Cześć jego pamięci!”

Łukaszenkowska propaganda objęła sobie za cel zohydzenie Armii Krajowej w oczach Białorusinów, kłamliwie przypisują jej kolaborację z Niemcami. Wycięcie z płyty nagrobnej podporucznika Bokłażca informacji o jego przynależności do AK budzi nie tyle złość, co poczucie pogardliwej litości wobec bezsilności łukaszenkowskich propagandystów.

Reżym białoruski nie zdaje sobie sprawy z tego, że pokolenia mieszkających na tych ziemiach Polaków od wieków bardziej ufają temu, co jest napisane na mogiłach polskich patriotów, aniżeli temu, co mówi im państwo rządzone „po wschodniemu”.

Zobacz również: