Zapowiedź powstania wielkopolskiego

You are currently viewing Zapowiedź powstania wielkopolskiego

Republika Ostrowska, będąca wystąpieniem społeczności polskiej w Ostrowie Wielkopolskim na fali rewolucji w Niemczech, zlikwidowana została 26 listopada 1918 roku – 104 lata temu.

Polacy założyli w mieście podziemny Komitet Obywatelski jeszcze we wrześniu tego roku, przeczuwając, że klęska Rzeszy w Wielkiej Wojnie jest nieuchronna i będzie okazją do przejęcia przez Polaków władzy w Wielkopolsce. Na wieść o abdykacji cesarza i wybuchu rewolucji w Ostrowie powstała garnizonowa rada żołnierska, w której Polacy jednak nie byli reprezentowani.

Reakcją na to było powołanie polskiego Komitetu Ludowego, wysuwającego wobec rady rezolucję o utworzeniu „wolnej, niepodległej i zjednoczonej Polski Ludowej” zgodnie z zasadami 14 punktów Wilsona oraz ogłoszono miasto i powiat Ostrów częścią terytorium Państwa Polskiego, zarządzaną przez Komitet.

W wyniku negocjacji Komitetu z radą żołnierską utworzono 1 polski pułk piechoty, po czym na Niemcach zaczęto wymuszać przekazanie koszar, broni i amunicji oraz zajęto budynki administracji, do których wprowadzono kontrolerów z Komitetu. Dalszy rozwój wypadków zatrzymała Naczelna Rada Ludowa w Poznaniu, uznając że wydarzenia z Ostrowa są zbyt wczesne na obalenie władzy niemieckiej w Wielkopolsce.

Wobec tego 26 listopada pułk polski rozwiązano, żołnierze spoza Ostrowa opuścili miasto. Udało się za to umieścić polskich przedstawicieli w radzie żołnierskiej oraz radzie miasta.

Zobacz również: